aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/drivers/spi/spi-mem.c
AgeCommit message (Expand)AuthorFilesLines
2018-12-20Merge remote-tracking branches 'spi/topic/mem' and 'spi/topic/mtd' into spi-nextMark Brown1-22/+247
2018-12-03spi: spi-mem: add support for octal mode I/O data transferYogesh Narayan Gaur1-1/+8
2018-11-20spi: spi-mem: Add a new API to support direct mappingBoris Brezillon1-0/+204
2018-11-20spi: spi-mem: Split spi_mem_exec_op() codeBoris Brezillon1-21/+42
2018-11-20spi: spi-mem: Add SPI_MEM_NO_DATA to the spi_mem_data_dir enumBoris Brezillon1-1/+1
2018-09-27spi: spi-mem: Fix inverted logic in op sanity checkGeert Uytterhoeven1-4/+4
2018-09-20spi: spi-mem: Add extra sanity checks on the op paramBoris Brezillon1-6/+48
2018-09-10spi: spi-mem: Adjust op len based on message/transfer size limitationsChuanhua Han1-0/+15
2018-08-02spi: spi-mem: Extend the SPI mem interface to set a custom memory nameFrieder Schrempf1-0/+28
2018-05-11spi: Extend the core to ease integration of SPI memory controllersBoris Brezillon1-0/+410

Privacy Policy