aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po115
1 files changed, 60 insertions, 55 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index eef2692..ffb6285 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: camorama Gnome HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://github.com/alessio/camorama\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-09-03 17:00-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-09-04 17:05-0300\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-24 13:54+1030\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -33,12 +33,12 @@ msgid ""
"effects."
msgstr ""
-#: camorama.desktop.in:5 src/callbacks.c:509
+#: camorama.desktop.in:5 src/callbacks.c:451
msgid "View, alter and save images from a webcam"
msgstr "Xem, sửa đổi và lưu ảnh từ máy ảnh Mạng."
# Name: don't translate/Tên: đừng dịch
-#: camorama.desktop.in:6 src/main.c:71
+#: camorama.desktop.in:6 src/main.c:73
msgid "camorama"
msgstr "camorama"
@@ -237,16 +237,16 @@ msgstr "Sắc màu :"
msgid "White Balance:"
msgstr "Cân bằng trắng:"
-#: src/callbacks.c:496
+#: src/callbacks.c:452
msgid "translator_credits"
msgstr "Nhóm Việt hóa Gnome <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>"
-#: src/callbacks.c:702
+#: src/callbacks.c:644
#, c-format
msgid "%.2f fps - current %.2f fps - average"
msgstr ""
-#: src/callbacks.c:822
+#: src/callbacks.c:745
#, c-format
msgid ""
"Local Capture: %d\n"
@@ -257,61 +257,66 @@ msgstr ""
"Bắt từ xa : %d\n"
"Khoảng bắt: %d"
-#: src/callbacks.c:831
+#: src/callbacks.c:755
msgid "Automatic Capture Disabled"
msgstr "Tự động bắt bị tắt"
-#: src/camorama-filter-laplace.c:128
+#: src/camorama-filter-laplace.c:134
msgid "Laplace (4 Neighbours)"
msgstr "Laplace (4 hàng xóm)"
#. TRANSLATORS: This is a noun
-#: src/camorama-filter-mirror.c:67
+#: src/camorama-filter-mirror.c:75
msgid "Mirror"
msgstr "Nhân bản"
#. TRANSLATORS: This is a noun
-#: src/camorama-filter-reichardt.c:297
+#: src/camorama-filter-reichardt.c:274
msgid "Reichardt"
msgstr ""
-#: src/camorama-stock-items.c:11
+#: src/camorama-stock-items.c:13
msgid "Webcam"
msgstr "Máy chụp ảnh Mạng"
-#: src/camorama-window.c:116
+#: src/camorama-window.c:123
msgid "_Add Filter"
msgstr "Thê_m bộ lọc"
-#: src/camorama-window.c:207
+#: src/camorama-window.c:214
msgid "Effects"
msgstr "Hiệu ứng"
-#: src/fileio.c:112 src/fileio.c:253
+#: src/fileio.c:111 src/fileio.c:253
msgid "Could save temporary image file in /tmp."
msgstr "Có thể lưu tập tin ảnh tạm thời vào « /tmp »."
-#: src/fileio.c:124
+#: src/fileio.c:121
#, c-format
msgid "Unable to create image '%s'."
msgstr "Không thể tạo ảnh « %s »."
-#: src/fileio.c:132 src/fileio.c:415
+#: src/fileio.c:129 src/fileio.c:403
#, c-format
msgid "Could not save image '%s/%s'."
msgstr "Không thể lưu ảnh « %s/%s »."
-#: src/fileio.c:170
+#: src/fileio.c:139
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Could not create a thread to save image '%s/%s'."
+msgstr "Không thể lưu ảnh « %s/%s »."
+
+#: src/fileio.c:172
#, fuzzy, c-format
msgid "An error occurred mounting %s:%s."
msgstr "Gặp lỗi khi mở %s."
-#: src/fileio.c:207
+#: src/fileio.c:208
#, fuzzy, c-format
msgid "An error occurred accessing %s."
msgstr "Gặp lỗi khi mở %s."
-#: src/fileio.c:261
+#: src/fileio.c:259
#, c-format
msgid ""
"Unable to open temporary image file '%s'.\n"
@@ -320,117 +325,117 @@ msgstr ""
"Không thể mở tập tin ảnh tạm thời « %s »\n"
"nên không thể tải ảnh lên."
-#: src/fileio.c:291
+#: src/fileio.c:288
#, c-format
msgid "An error occurred opening %s."
msgstr "Gặp lỗi khi mở %s."
-#: src/fileio.c:302
+#: src/fileio.c:299
#, fuzzy, c-format
msgid "An error occurred opening %s for write: %s."
msgstr "Gặp lỗi khi mở %s."
-#: src/fileio.c:313
+#: src/fileio.c:309
#, fuzzy, c-format
msgid "An error occurred writing to %s: %s."
msgstr "Gặp lỗi khi ghi vào %s."
-#: src/fileio.c:321
+#: src/fileio.c:316
#, fuzzy, c-format
msgid "An error occurred closing %s: %s."
msgstr "Gặp lỗi khi mở %s."
-#: src/fileio.c:389
+#: src/fileio.c:381
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s'."
msgstr "Không thể tạo thư mục « %s »."
-#: src/fileio.c:400
+#: src/fileio.c:390
#, c-format
msgid "Could not change to directory '%s'."
msgstr "Không thể chuyển đổi sang thư mục « %s »."
-#: src/filter.c:171
+#: src/filter.c:187
msgid "Color Correction"
msgstr "Sửa màu sắc"
-#: src/filter.c:196
+#: src/filter.c:216
msgid "Invert"
msgstr "Đảo"
-#: src/filter.c:235
+#: src/filter.c:260
msgid "Threshold (Overall)"
msgstr "Ngưỡng (toàn bộ)"
-#: src/filter.c:277
+#: src/filter.c:310
msgid "Threshold (Per Channel)"
msgstr "Ngưỡng (mỗi kênh)"
-#: src/filter.c:350
+#: src/filter.c:388
msgid "Wacky"
msgstr "Tàng tàng"
-#: src/filter.c:451
+#: src/filter.c:494
msgid "Smooth"
msgstr "Mịn"
-#: src/filter.c:482
+#: src/filter.c:530
msgid "Monochrome"
msgstr "Đơn sắc"
-#: src/filter.c:512
+#: src/filter.c:568
msgid "Monochrome (Weight)"
msgstr "Đơn sắc (độ đậm)"
#. TRANSLATORS: http://en.wikipedia.org/wiki/Sobel
-#: src/filter.c:564
+#: src/filter.c:625
msgid "Sobel"
msgstr "Sobel"
-#: src/main.c:26
+#: src/main.c:27
msgid "show version and exit"
msgstr "hiện phiên bản rồi thoát"
-#: src/main.c:28
+#: src/main.c:29
msgid "v4l device to use"
msgstr "thiết bị kiểu v4l cần dùng"
-#: src/main.c:30
+#: src/main.c:31
msgid "enable debugging code"
msgstr "bật mã gỡ lỗi"
-#: src/main.c:32
+#: src/main.c:33
msgid "capture width"
msgstr "rộng bắt"
-#: src/main.c:34
+#: src/main.c:35
msgid "capture height"
msgstr "cao bắt"
-#: src/main.c:36
+#: src/main.c:37
msgid "maximum capture size"
msgstr "kích cỡ bắt tối đa"
-#: src/main.c:38
+#: src/main.c:39
msgid "minimum capture size"
msgstr "kích cỡ bắt tối thiểu"
-#: src/main.c:40
+#: src/main.c:41
msgid "middle capture size"
msgstr "kích cỡ bắt vừa"
-#: src/main.c:42
+#: src/main.c:43
msgid "use read() rather than mmap()"
msgstr "dùng read() hơn là mmap()"
-#: src/main.c:73
+#: src/main.c:75
#, c-format
msgid ""
"Invalid argument\n"
"Run '%s --help'\n"
msgstr ""
-#: src/main.c:87
+#: src/main.c:89
#, c-format
msgid ""
"\n"
@@ -443,13 +448,13 @@ msgstr ""
"Camorama phiên bản %s\n"
"\n"
-#: src/main.c:209
+#: src/main.c:204
#, fuzzy
msgid "Couldn't load builder file"
msgstr "Không tìm thấy tập tin sơ đồ điểm ảnh: %s"
-#: src/v4l.c:115 src/v4l.c:220 src/v4l.c:300 src/v4l.c:368 src/v4l.c:386
-#: src/v4l.c:406
+#: src/v4l.c:122 src/v4l.c:228 src/v4l.c:309 src/v4l.c:378 src/v4l.c:397
+#: src/v4l.c:418
#, c-format
msgid ""
"Could not connect to video device (%s).\n"
@@ -458,37 +463,37 @@ msgstr ""
"Không thể kết nối đến thiết bị ảnh động (%s).\n"
"Hãy kiểm tra lại kết nối hoạt động."
-#: src/v4l.c:434
+#: src/v4l.c:447
#, c-format
msgid "VIDIOC_REQBUFS -- could not request buffers (%s), exiting...."
msgstr ""
-#: src/v4l.c:449
+#: src/v4l.c:465
#, c-format
msgid "VIDIOC_QUERYBUF -- could not query buffers (%s), exiting...."
msgstr ""
-#: src/v4l.c:462
+#: src/v4l.c:480
#, c-format
msgid "failed to memory map buffers (%s), exiting...."
msgstr ""
-#: src/v4l.c:475
+#: src/v4l.c:494
#, c-format
msgid "VIDIOC_QBUF -- could not enqueue buffers (%s), exiting...."
msgstr ""
-#: src/v4l.c:484
+#: src/v4l.c:504
#, c-format
msgid "failed to start streaming (%s), exiting...."
msgstr ""
-#: src/v4l.c:512
+#: src/v4l.c:534
#, c-format
msgid "Timeout while waiting for frames (%s)"
msgstr ""
-#: src/v4l.c:574
+#: src/v4l.c:596
#, c-format
msgid "failed to stop streaming (%s), exiting...."
msgstr ""

Privacy Policy