aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/Documentation/zh_CN
diff options
context:
space:
mode:
authorFu Wei <wefu@redhat.com>2014-01-28 20:14:29 +0800
committerGreg Kroah-Hartman <gregkh@linuxfoundation.org>2014-02-07 15:24:31 -0800
commitd0f2a808b2f0fa6e115cc6f6c84bb4f29aa8af49 (patch)
tree819b65a972fd20dc1010db08096c7f26dcbce4af /Documentation/zh_CN
parentb0ab8a9030b655e02c5532d1f78b9ba9d9ff4420 (diff)
Documentation:Update Documentation/zh_CN/arm64/memory.txt
This is a update of Chinese documentation:Documentation/zh_CN/arm64/memory.txt It is based on the modifications of Documentation/arm64/memory.txt in submission: "2475ff9d", "847264fb", "aa4a73a0", "e29a074b". Update maintainer's Email address. Signed-off-by: Fu Wei <wefu@redhat.com> Acked-by: Harry Wei <harryxiyou@gmail.com> Signed-off-by: Greg Kroah-Hartman <gregkh@linuxfoundation.org>
Diffstat (limited to 'Documentation/zh_CN')
-rw-r--r--Documentation/zh_CN/arm64/memory.txt46
1 files changed, 40 insertions, 6 deletions
diff --git a/Documentation/zh_CN/arm64/memory.txt b/Documentation/zh_CN/arm64/memory.txt
index a5f6283829f9..a782704c1cb5 100644
--- a/Documentation/zh_CN/arm64/memory.txt
+++ b/Documentation/zh_CN/arm64/memory.txt
@@ -7,7 +7,7 @@ help. Contact the Chinese maintainer if this translation is outdated
or if there is a problem with the translation.
Maintainer: Catalin Marinas <catalin.marinas@arm.com>
-Chinese maintainer: Fu Wei <tekkamanninja@gmail.com>
+Chinese maintainer: Fu Wei <wefu@redhat.com>
---------------------------------------------------------------------
Documentation/arm64/memory.txt 的中文翻译
@@ -16,9 +16,9 @@ Documentation/arm64/memory.txt 的中文翻译
译存在问题,请联系中文版维护者。
英文版维护者: Catalin Marinas <catalin.marinas@arm.com>
-中文版维护者: 傅炜 Fu Wei <tekkamanninja@gmail.com>
-中文版翻译者: 傅炜 Fu Wei <tekkamanninja@gmail.com>
-中文版校译者: 傅炜 Fu Wei <tekkamanninja@gmail.com>
+中文版维护者: 傅炜 Fu Wei <wefu@redhat.com>
+中文版翻译者: 傅炜 Fu Wei <wefu@redhat.com>
+中文版校译者: 傅炜 Fu Wei <wefu@redhat.com>
以下为正文
---------------------------------------------------------------------
@@ -41,7 +41,7 @@ AArch64 Linux 使用页大小为 4KB 的 3 级转换表配置,对于用户和
TTBR1 中,且从不写入 TTBR0。
-AArch64 Linux 内存布局:
+AArch64 Linux 在页大小为 4KB 时的内存布局:
起始地址 结束地址 大小 用途
-----------------------------------------------------------------------
@@ -55,15 +55,42 @@ ffffffbc00000000 ffffffbdffffffff 8GB vmemmap
ffffffbe00000000 ffffffbffbbfffff ~8GB [防护页,未来用于 vmmemap]
+ffffffbffbc00000 ffffffbffbdfffff 2MB earlyprintk 设备
+
ffffffbffbe00000 ffffffbffbe0ffff 64KB PCI I/O 空间
-ffffffbbffff0000 ffffffbcffffffff ~2MB [防护页]
+ffffffbffbe10000 ffffffbcffffffff ~2MB [防护页]
ffffffbffc000000 ffffffbfffffffff 64MB 模块
ffffffc000000000 ffffffffffffffff 256GB 内核逻辑内存映射
+AArch64 Linux 在页大小为 64KB 时的内存布局:
+
+起始地址 结束地址 大小 用途
+-----------------------------------------------------------------------
+0000000000000000 000003ffffffffff 4TB 用户空间
+
+fffffc0000000000 fffffdfbfffeffff ~2TB vmalloc
+
+fffffdfbffff0000 fffffdfbffffffff 64KB [防护页]
+
+fffffdfc00000000 fffffdfdffffffff 8GB vmemmap
+
+fffffdfe00000000 fffffdfffbbfffff ~8GB [防护页,未来用于 vmmemap]
+
+fffffdfffbc00000 fffffdfffbdfffff 2MB earlyprintk 设备
+
+fffffdfffbe00000 fffffdfffbe0ffff 64KB PCI I/O 空间
+
+fffffdfffbe10000 fffffdfffbffffff ~2MB [防护页]
+
+fffffdfffc000000 fffffdffffffffff 64MB 模块
+
+fffffe0000000000 ffffffffffffffff 2TB 内核逻辑内存映射
+
+
4KB 页大小的转换表查找:
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
@@ -91,3 +118,10 @@ ffffffc000000000 ffffffffffffffff 256GB 内核逻辑内存映射
| | +--------------------------> [41:29] L2 索引 (仅使用 38:29 )
| +-------------------------------> [47:42] L1 索引 (未使用)
+-------------------------------------------------> [63] TTBR0/1
+
+当使用 KVM 时, 管理程序(hypervisor)在 EL2 中通过相对内核虚拟地址的
+一个固定偏移来映射内核页(内核虚拟地址的高 24 位设为零):
+
+起始地址 结束地址 大小 用途
+-----------------------------------------------------------------------
+0000004000000000 0000007fffffffff 256GB 在 HYP 中映射的内核对象

Privacy Policy